POLAIR מומחה

מגוון חדרי הקירור של POLAIR Professional  כולל:
- כל חדרי הקירור שעוביים של הפאנלים שלהם הוא 100 מ"מ.  הם מעניקים בידוד מלא  גם בתנאי מזג אוויר נוקשה וגם בזמן קיום הבדלי טמפרטורות משמעותיים מחוץ לחדר הקירור ובתוכו. לרוב, חדרי הקירור נועדו לעבודה בטמפרטורה נמוכה. ניתן לברר את עלות חדרי הקירור האלה במחירון או לחשב על פי תכנת "בונה חדרי קירור".
הסכמות שהובאו להלן יסייעו לכם לבחור חדר קירור שעשוי מפאנלים 100 מ"מ בהרכבה רגילה. מידות של רוחב ועומק מחושבות בהתאם לשלושה ממדים של הגבהים הנפוצים: 2240 מ"מ, 2500מ"מ, 2760מ"מ.

חדרי קירור POLAIR Professional עשויים מפאנלים בעובי 100 מ"מ

- חדרי קירור בתצורה ייחודית (עם מחיצות, פינות חתוכות, ללא ריצוף, סוגי דלתות, חדרי קירור משולבים וכיוצא בזה). עוביים של הפאנלים לחדרי הקירור מסוג זה יכולים להיות 80 מ"מ או 100 מ"מ. כדי לחשב את ההרכבה ועלות דגמים כאלה מוטב להשתמש בתכנת "בונה חדרי קירור".
- חדרי קירור מודולאריים עם זכוכית. הם נועדו לאחסון ותצוגה של פרחים, משקאות ומוצרים אחרים. הטמפרטורה המומלצת 2 מעלות ... 10 מעלות. חדרי קירור מסוג זה נבנים על פי 7 דגמי חדרי הקירור של POLAIR Standart שנפח אחסונם הוא 2.94 סמ"ק – 11.75 סמ"ק.
דרכי בניית שונות של חדרי הקירור מאפשרות  לבחור את מיקומם של חלונות הזכוכית.

תוך כמה ימי עבודה (תלוי בהרכבת חדר קירור) ניתן לייצר בהזמנה את חדרי הקירור POLAIR Professional ולבצע משלוח בתאריך שנקבע.
את עלות חדר הקירור ניתן לבדוק במחירון (חדרי קירור העשויים מפאנלים בעובי 100 מ"מ בהרכבה רגילה) או לחשב על פי התכנה "בונה חדרי קירור".

מדפים עבור חדרי קירור


Internal volume (m3) and exterior dimension ratio POLAIR Professionale for h=2240 mm

5600                             59,49
5300                           53,06 55,18
5000                         47 49,94 52,88
4700                       41,31 44,06 46,82 49,57
4400                     35,99 38,56 41,13 43,7 46,27
4100                   31,03 33,46 35,8 38,19 40,58 42,96
3800                 26,44 28,64 30,84 33,05 35,25 37,54 39,66
3500               22,22 24,24 26,25 28,27 30,29 32,31 34,33 36,35
3200             18,36 20,2 22,03 23,87 25,7 27,54 29,38 31,21 33,05
2900           14,87 16,52 18,18 19,83 21,46 23,13 24,79 26,44 28,09 29,74
2600         11,75 13,22 14,69 16,16 17,63 19,09 20,56 22,03 23,50 24,97 26,44
2300       9,0 10,28 11,57 12,85 14,14 15,42 16,71 17,99 19,28 20,56 21,85 23,13
2000     6,61 7,71 8,81 9,91 11,02 12,12 13,22 14,32 15,42 16,52 17,63 18,73 19,83
1700   4,59 5,51 6,43 7,34 8,26 9,18 10,1 11,02 11,93 12,85 13,77 14,69 15,61 16,52
1400 2,94 3,67 4,41 5,14 5,88 6,61 7,34 8,08 8,81 9,55 10,28 11,02 11,75 12,48 13,22
мм 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600

Internal volume (m3) and exterior dimension ratio POLAIR Professionale for h=2500 mm

5600                             67,07
5300                           59,82 63,34
5000                         52,99 56,30 59,62
4700                       46,58 49,68 52,79 55,89
4400                     40,57 43,47 41,13 49,27 52,16
4100                   34,98 37,67 40,37 38,19 45,75 48,44
3800                 29,81 32,29 34,78 37,26 35,25 42,23 44,71
3500               25,05 27,32 29,60 31,88 34,16 32,31 38,71 40,99
3200             20,70 22,77 24,84 26,91 28,98 31,05 29,38 35,19 37,26
2900           16,77 18,63 20,49 22,36 24,22 26,08 27,95 26,44 31,67 33,53
2600         13,25 14,90 16,56 18,22 19,87 21,53 23,18 24,84 23,50 28,15 29,81
2300       10,14 11,59 13,04 14,49 15,94 17,39 18,84 20,29 21,74 20,56 24,63 26,08
2000     7,45 8,69 9,94 11,18 12,42 13,66 14,90 16,15 17,39 18,63 17,63 21,11 22,36
1700   5,18 6,21 7,25 8,28 9,32 10,35 11,39 12,42 13,46 14,49 15,53 14,69 17,60 18,63
1400 3,31 4,14 4,97 5,80 6,62 7,45 8,28 9,11 9,94 10,76 11,59 12,42 11,75 14,08 14,90
мм 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600

 

 

Please publish modules in offcanvas position.